CreSoy 16% Fett
1,07 € */ 200ml
1 * 200ml (5,35 € / 1l)
Feine Soja-Schnetzel
2,93 € */ 200 g
1 * 200 g (14,65 € / 100 g)
Grillknacker
3,42 € */ 250g
1 * 250g (13,68 € / 1kg)
Grobe Sojaschnetzel
2,44 € */ 150 g
1 * 150 g (19,52 € / 1kg)
Naturwachspapier
5,84 € */ 1St
1 * 1St (5,84 € / Stk)
Räuchertofu
2,54 € */ 200g
1 * 200g (12,70 € / 1kg)
Seidentofu
2,84 € */ 400g
1 * 400g (7,10 € / 1kg)
Tofu Curry Mango
2,89 € */ 200g
1 * 200g (14,45 € / 1kg)
Tofu Rosso
2,89 € */ St
1 * St (2,89 € / 1kg)